4 thoughts on “[Kachou Fuugetstu] Vol 3 Extra Paper

  1. Tiểu Mạch

    tác giả cũng biết vừa đấm vừa xoa ghê, truyện chính thì ngược quằn quại con dân, extra thì ngọt muốn trụy tym luôn -_-

    Like

  2. Pingback: [Update Collection] 2016/02/05 | atlibby

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s