[Kachou Fuugetsu] Chapter 33

“If our love is tragedy, why are you my remedy?
If our love is insanity, why are you my clarity?” – Clarity
“Nếu tình ta bi thương, sao người lại là liều thuốc giải?
Nếu tình ta điên rồ, sao người lại là ánh đèn soi lối tôi đi?”

credit_yxhkf-33-1

kf-33-2kf-33-3kf-33-4kf-33-5kf-33-6kf-33-7kf-33-8kf-33-9kf-33-10kf-33-11kf-33-12kf-33-13kf-33-14kf-33-15kf-33-16kf-33-17kf-33-18kf-33-19kf-33-20kf-33-21kf-33-22kf-33-23kf-33-24kf-33-25kf-33-26kf-33-27kf-33-28kf-33-29kf-33-30kf-33-31kf-33-32

11 thoughts on “[Kachou Fuugetsu] Chapter 33

  1. aaaaaaaaaaaa~~~~~~ phải làm sao đây…chap trc má Yuki lm con ảo tưởng cảnh H nóng bỏng..má lừa đảo con để rồi Youmei-san của con đang đối mặt nguy hiểm là ntn?..con ko muốn chap sau phải rơi lệ đâu má ơi :(((((((

    Liked by 2 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s