[Kachou Fuugetsu] Vol. 5 Extra booklet

credit_yxh

Vì con ad bánh bèo đột xuất scan thiếu 2 trang nên chôm tạm bản Trung 2 trang đó, khi nào có bản scan sẽ edit post huhu 😦

kf-booklet5_01img_20160704_0003kf-booklet5_03kf-booklet5_04kf-booklet5_05kf-booklet5_06kf-booklet5_07kf-booklet5_08kf-booklet5_09kf-booklet5_10kf-booklet5_11kf-booklet5_12kf-booklet5_13kf-booklet5_14kf-booklet5_15

Advertisement

12 thoughts on “[Kachou Fuugetsu] Vol. 5 Extra booklet

  1. (⊙▽⊙) Cái liếc xéo của Kiriya đồ… Người gì đâu mà sao cool ngầu thế? Rối cuộc là ổng đang nghĩ gì a? Thật là bí hiểm! Ta nghi là Kiriya thích hiyuru a!

    Liked by 1 person

  2. Kiriya aka Liệt Văn Dương 2.0, shipper tích cực nhất của cặp Youmei x Hiruzu aka Liệt Văn Dương 1.0 và cờ hó :v =)))))))

    Đùa chứ Kiriya có vẻ nghe lời Zaizen phết, trung khuyển công tiềm năng :3 =)))

    Liked by 9 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s