[Kachou Fuugetsu] Vol. 1 + 2 Extra Paper

Credit_HxK

Đây là một joint project của AIGV và Tsundeholic

IMG_20160105_0004

Advertisements

4 thoughts on “[Kachou Fuugetsu] Vol. 1 + 2 Extra Paper

  1. Pingback: [Update Collection] 2016/02/05 | atlibby

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s