[Download] Kachou Fuugetsu Drama CD 2

519xswwf+XL

Dựa trên manga cùng tên của Shimizu Yuki
Ngày phát hành: 15/09/2015
Định dạng: MP3
Bao gồm: 5 track + Booklet + Petit Comic

CAST

Maeno Tomoaki (Kou Yukina, Charles Phipps) …… Kanze Daiki
Okitsu Kazuyuki (Vincent Phantomhive) …… Kuroi Sawato

DOWNLOAD
(Bản download chỉ gồm file mp3 vì bạn quá lười để scan)

M e d i a f i r e   |   G o o g l e   D r i v e

One thought on “[Download] Kachou Fuugetsu Drama CD 2

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s