16 thoughts on “[Short Comic Series] Pls take mah bro! Part 150 – 151

  1. (⊙▽⊙) Ôi mẹ ơi, Giờ Giây vì hạnh phúc cả đời của Vui nên sẵn sàng hy sinh lấy nụ hôn đầu của Vui kìa!

    (⊙▽⊙) Quà là một tấm lòng cao cả! Vì nước vì dân, vì một thế giới đam mẽo bạn Giây thật tuyệt vời! Giây đã không làm phụ lòng tin của anh em.

    Liked by 3 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s