[Yarichin Bitch Bu] Drama CD 1 Comicomi Paper

00106

Khuyến cáo: Nội dung đồi truỵ + edit xấu vờ cờ lờ…

Comicom_yariCD-Recovered

Advertisement

8 thoughts on “[Yarichin Bitch Bu] Drama CD 1 Comicomi Paper

  1. Hoàng Thanh Hương

    T chỉ cần nghĩ đến cảnh bạn trẻ Toono sau khi biết đến cái tổng kết biến thái này gào lên thất thanh: “Á~! Tránh xa em ra!” là cười muốn lăn ra đất. LOL

    Liked by 1 person

  2. Pingback: List truyện cùng tác giả Ogeretsu Tanaka – SKY IS THE LIMIT

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s