70 thoughts on “[Short Comic Series] Trang nhất toàn là hắn Part 164 – 168

  1. KURO đời đen

    Thực sự tới Mochi thứ 2 t đã nghi Thâm Thâm nó nhận ra rồi nhưng giả bộ. Cơ mà từ đầu đến giờ IQ lên xuống thất thường nên t cũng bỏ qua ý nghĩ này luôn lol :))

    Liked by 2 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s