[-ZE-] Dear+ Paper Collection vol. 6 [Raizou x Kon]

Mai mình sẽ post chap 23 :3

Đây còn là trang 36 trong tuyển tập extra Kami no hon

039

Advertisements

3 thoughts on “[-ZE-] Dear+ Paper Collection vol. 6 [Raizou x Kon]

  1. Pingback: -ZE- | AIGV Team

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s