9 thoughts on “[-ZE-] Cách sử dụng cà vạt đúng cách (Shoui x Asari)

   1. linh2709

    Thôi kệ, vợ anh thì anh sợ, ấy cũng là ưu điểm cần được phát huy và nhân rộng. XD

    Like

 1. Pingback: Khoe của | atlibby

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s