3 thoughts on “[Short Comic Series] Pls take mah bro! Part 139 – 140

    1. Nhớ hồi bỏ đống tiền ra mua cái gói bim bim nghe chừng nổi lắm, mà đắt òm à, 2 chị em về nhà ăn…và nôn hết sạch…Tốn tiền tiết kiệm mấy tháng trời của tui =”=

      Liked by 2 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s