[Kachou Fuugetsu] Chapter 29

“I’m so sick of that same old love, that shit it tears me up
I’m so sick of that same old love, my body had enough” – Same old love
“Em mệt mỏi với mối tình đằng đẵng ấy rồi, loại tình yêu chỉ làm cõi lòng em tan nát
Em phát chán với mối tình một màu ấy rồi, thân này không sao chịu nổi nữa”

Credit_YxH

04_216

Continue reading “[Kachou Fuugetsu] Chapter 29”