[Kachou Fuugetsu] Chapter 31

“This is the last time I’m asking you this
Put my name at the top of your list” – The last time
“Đây là lần cuối em van cầu điều này anh ơi
Xin hãy xem em là ưu tiên hàng đầu của anh với?”

Credit_YxH

Kachou-ch31-p001

Continue reading “[Kachou Fuugetsu] Chapter 31”