5 thoughts on “[Short Comic Series] Pls take mah bro! Part 130

  1. Tiểu Mạch

    máy tính bị hư tui cũng hay chửi nó lắm, không được lại chuyển sang năn nỉ, giờ thấy khùng thật chứ 😒

    Liked by 2 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s