7 thoughts on “[Short Comic Series] Nuôi mèo chap 15

  1. Ăn tàn phá hại mà sao tao không ghét được, lũ boss chết tiệt :)))
    Nửa đêm tắt đèn phòng, làm việc bên máy tính, có nó đi vòng vòng dụi dụi bên cạnh thấy an ủi lắm. Cái tự nhiên nó dừng lại, dòm chăm chú đâu đâu xa xôi trên trần nhà, kêu ngheo ngheo vài tiếng. Mình chỉ muốn hỏi nó, “Ê, có phải mày đang nhìn thấy cái gì mà tao không thấy không?”. Sợ v~ linh hồn, mọi người ạ. Mèo nhà lại là mèo đen. Damn.

    Liked by 5 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s