3 thoughts on “[Yuuutsu Na Asa] Vol. 6 Amazon Limited Paper

  1. hí hí cu tòe chết mất, cho mình hỏi chủ nhà có định mần hết mấy extra của đôi này ko ợ?? mình lượn rải rác khắp nơi hết chỉ sợ không đọc đủ tất cả các extra thì phí quá 😦 cảm ơn chỉ nhà đã mần

    Liked by 1 person

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s