Thông báo tuyển CTV

Vì hiện tại công việc cố định vốn đã nhiều (Anh tôi, Trang nhất, Kachou, Hanakoi, Ginger + ZE còn lười chưa làm tiếp… bla bla bla) =)), nhưng mình lại muốn đu đeo thêm những cái ngắn ngắn như 1 shot, doujinshi Hetalia chẳng hạn (chính là lực bất tòng tâm đó), nên mình quyết định lại tìm thêm CTV về các mảng: trans, edit (clean + typeset)

Lưu ý: Bọn mình đang TUYỂN CTV, KHÔNG NHẬN TRAIN những người chưa có kinh nghiệm, xin cân nhắc trước khi đọc tiếp phần dưới!

Continue reading “Thông báo tuyển CTV”