[Kachou Fuugetsu] Chapter 27

“Guess I’d rather hurt than feel nothing at all” – Need you now
“Em thà thấy đau còn hơn chẳng cảm nhận được gì.”

Credit_YxH

Continue reading