12 thoughts on “[Short Comic Series] Pls take mah bro! Part 116

  1. Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm

    “Cảm ơn em đã nhường slot cho anh” Tour du lịch hai người đã vỡ mộng ~

    Liked by 2 people

  2. (⊙▽⊙) Đắng lòng em gái bị anh zai giành mất người yêu!

    (⊙▽⊙) Đắng lòng bạn trẻ mang mác người tốt, ko có số nhọ nhất chỉ có số nhọ hơn nhờ hai thằng bạn thân!

    Liked by 5 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s