10 thoughts on “[Short Comic Series] Trang nhất toàn là hắn Part 118 – 120

  1. (⊙▽⊙) Đúng là hay vãi chưởng, nếu mà ko được hạng nhất thì trời đất ko dung thật nhưng ta thấy đây là nói đến tên của mấy bài hát ấy cơ, vì ta chả biết ai trên đời này dám đặt tên như vậy cả!

    Liked by 1 person

  2. Pingback: Trang nhất toàn là hắn | AIGV Team

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s