[KTT] Sự trả thù công bằng

Nhắc tới Điệp Chi Linh thì đa số mọi người đều nhớ tới Tình yêu đau dạ dày (*le chưa đọc) – bộ đam xuất bản đầu tiên tại VN (Nhân tiện, đờ mờ mấy ông ở cục dám đánh đồng nguyên đám đam là thô tục, vô nghĩa, không thuần phong mỹ tục nhá) nhưng bộ đam đầu tiên mình đọc của má là Vi Vi đích vi tiếu cơ. Lúc đầu không ấn tượng với Diệp Kính Huy gì ngoài sự BT vô đối, nhưng đọc sang Công bình đích báo phục mới biết thế nào là cường cường (thề không chém gió), là đấu trí, là đánh đố, gài hàng nhau, và thế nào mới là một bộ đam ấn tượng.

Tóm lại là, bộ này là bộ mình yêu thích nhì đó, sau mỗi Checkmate nha (Bố con M toàn mê truyện ngược).

Nên cuối cùng cũng rủ rê được GV làm KTT truyện này rồi~

KTT – Sự trả thù công bằng

Văn án

Tư Minh và Diệp Nhị không thể đơn giản phân chia là đế vương công và nữ vương thụ

Kỳ thật câu chuyện này là một công kỳ quái + thụ vặn vẹo + phối hợp diễn biến thái + người qua đường bệnh thần kinh + âm mưu ấu trĩ + báo thù xưa rất khoa trương

Giới thiệu nhân vật (Nguồn: Công bình đích báo phục baike | Trans: GV)

4f186fcbgd8fd2105ffb9 Continue reading “[KTT] Sự trả thù công bằng”