[Siêu đoản văn] 18

3a2f3601213fb80ed057ddb137d12f2eb838941c

86.

Bác sĩ liếc nhìn chàng trai đối diện: “Chỗ nào không khỏe?”

“Nhịp tim không đều.”

Bác sĩ rất muốn lộn cái bàn. Mẹ nó, đây đã là lần thứ 10 rồi! Nhưng hắn vẫn cố nhịn: “Bắt đầu từ khi nào?”

“Từ khi gặp bác sĩ.”

“Đệt, thế chẳng phải anh không đến gặp tôi là xong rồi sao?”

“Nhưng không gặp bác sĩ thì sẽ khó thở.”

“Chậc!”, bác sĩ bỏ bút xuống, “Mẹ nó, hình như tôi bị anh lây rồi…”

Continue reading “[Siêu đoản văn] 18”