[Vietsub + Kara] Một trò chơi – Sự trả thù công bằng KTT ED

Vốn định khi nào sub xong cái trailer thì post mà do thị GV tự dưng đi lao dịch (thực ra là đi học quân sự) đột xuất bỏ lại một đống sfx bên KF 18 và chưa trans dòng nào bên trailer KTT nên giờ chả có gì để post ngoài cái này.

Post cho mọi người biết mình còn sống 😥

Thông tin

Nguyên tác: Bird by Yuya Matsushita (Kuroshitsuji 2 ED – vừa xinh luôn)

Viết lời: Vân Tịch

Trình bày: All.Kuma

Download

Về Sự trả thù công bằng của Điệp Chi Linh, đây là bộ 4 trong Ngũ bộ BT hệ liệt của má, mời đọc văn án ngắn gọn (edited by Miên): Continue reading “[Vietsub + Kara] Một trò chơi – Sự trả thù công bằng KTT ED”