Abcxyz – Lảm nhảm của 1 con fangirl

016-1Tâm sự 1: Trời ơi Youmei đẹp trai quá, thật là muốn hát “Anh muốn em sống sao” quá mà ;_______;

Tâm sự 2: Nếu mình trans -ZE- random arc thì… có bị chọi gạch không nhờ? Con trans muốn trans arc của Moriya x Ryuusei và Shoui x Asari trước cơ ;__________; Nhất là nhìn tấm này tự dưng kích thích quá ;____;

027