Thông báo

Thông báo về việc chậm trễ post chương mới của Kachou Fuugetsu. Máy tính của translator đang bị hư nên không dịch được, trong thời gian tìm cách sửa mình sẽ cố post cái khác để góp vui T_T