Thông báo

Thông báo về việc chậm trễ post chương mới của Kachou Fuugetsu. Máy tính của translator đang bị hư nên không dịch được, trong thời gian tìm cách sửa mình sẽ cố post cái khác để góp vui T_T

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s