5 thoughts on “[-ZE-] Chapter 1

  1. linh2709

    “100% chất liệu thiên nhiên làm từ bột giấy!”
    Hồi trước đọc không để ý, sặc mùi quảng cáo =]]]]]]]]]]]

    Like

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s