4 thoughts on “[Short Comic Series] 1031 – 10

  1. Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm

    Là người thân thì ta càng phải SÒNG PHẲNG ~ 😂😂😂

    Like

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s