6 thoughts on “[Short Comic Series] 1031 – 9

  1. Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm

    Nói nhiều luyện nhiều thật… Có khi người bản xứ còn nói không lại anh ~

    Like

  2. Swirling Pheebe

    Khổ thân ông thiên sứ, vừa tháo vát vừa đảm đang mà lại phải ở chung với 1 lũ phá hoại, dở người 😂

    Like

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s