6 thoughts on “[Short Comic Series] Chủ bar chap 1.3

  1. Ơ tiệm cà phê ấy, ánh mắt ấy, dáng người ấy =)))))) lẽ nào Y là…
    Cám ơn nhóm dịch bộ này ạ 😍😍😍 tìm thấy được hình bóng của bản thân trong đây.

    Liked by 3 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s