10 thoughts on “[Short Comic Series] Trang nhất toàn là hắn part 116 – 117

  1. Kuku bắt cá hai tay như vầy là chớt rồi nha cưng =)))))) Tầm này có khi cần Duẫn Nặc ra tay, chứ Lưu Liên với Doãn Thâm không đối phó nổi với Kuku chơi nhây =))))))))))

    Kuku đúng là thanh niên chỉ ăn cứng không ăn mềm hay nói nặng ra thì thân lừa ưa nặng =A= Nhây cho lắm rồi cuối cùng cũng gặp phải khắc tinh 😛

    Like

  2. Pingback: Trang nhất toàn là hắn | AIGV Team

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s