[-ZE-] Bảy ngày trong tuần [Moriya x Ryuusei]

Có thể xem là cái extra đàng hoàng nhất trong số các extra của đôi này ;___; Kiểu có H đầy đủ và lấy đôi này làm trọng tâm (tuy đôi GxH cũng có cameo tí chút). Tóm lại cái extra này quá đáng yêu, MxR cứ như đôi vợ chồng hay cãi nhau nhà bên, và trong đây bạn Moriya sến sẫm quá ;___; Mà vì cái extra này dài gần bằng 1 chương (27 pages) nên clean mất thì giờ ghê ;___;

Ps: Mới đổi cái cre cho từng truyện =))

000cre 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235236 237 238 239

7 thoughts on “[-ZE-] Bảy ngày trong tuần [Moriya x Ryuusei]

  1. Pingback: -ZE- | AIGV Team

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s