[-ZE-] Bảy ngày trong tuần [Moriya x Ryuusei]

Có thể xem là cái extra đàng hoàng nhất trong số các extra của đôi này ;___; Kiểu có H đầy đủ và lấy đôi này làm trọng tâm (tuy đôi GxH cũng có cameo tí chút). Tóm lại cái extra này quá đáng yêu, MxR cứ như đôi vợ chồng hay cãi nhau nhà bên, và trong đây bạn Moriya sến sẫm quá ;___; Mà vì cái extra này dài gần bằng 1 chương (27 pages) nên clean mất thì giờ ghê ;___;

Ps: Mới đổi cái cre cho từng truyện =))

000cre 214 Continue reading “[-ZE-] Bảy ngày trong tuần [Moriya x Ryuusei]”