[-ZE-] Bản Rhapsody về hình chụp điện thoại [Moriya x Ryuusei]

Đã update bản có sfx :3
Hãy xem lại để biết sự… khốn nạn của Moriya các bạn nhé =)))

AIGV Team

200201

View original post 100 more words

Advertisements

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s