[KnB DJ] Nếu tình yêu cũng như chứng rối loạn nhịp tim (AoKise)

Remember that time when she still drew decent covers?

Credit_DouFusei-(1)

Fusei-(2)Fusei-(4)Fusei-(5)Fusei-(6)Fusei-(7)Fusei-(8)Fusei-(9)Fusei-(10)Fusei-(11)Fusei-(12)Fusei-(13)Fusei-(14)Fusei-(15)

Fusei-(16)Fusei-(17)Fusei-(18)Fusei-(19)Fusei-(20)Fusei-(21)Fusei-(22)Fusei-(23)Fusei-(24)Fusei-(25)Fusei-(26)Fusei-(27)Fusei-(28)Fusei-(29)Fusei-(30)

T/N: Tựa đề truyện đặt trong ngữ cảnh ở những trang cuối thì có thể hiểu là việc Aomine và Kise yêu nhau nhưng lại không thèm hiểu nhau, không tìm được “nhịp” của nhau cũng như chứng rối loạn nhịp tim vậy.

Advertisement

5 thoughts on “[KnB DJ] Nếu tình yêu cũng như chứng rối loạn nhịp tim (AoKise)

  1. 1 năm rồi t mới lại tìm dc ng sub doujin aoki đã thế lại còn của tanaka sênsei nữa chứ :<<< sẽ bám chủ nhà dài dàiiiii~~~ yêu chủ nhà lắmmm 💜💜💜💜

    Liked by 2 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s