[Kachou Fuugetsu] Chapter 48

> Mục lục
> Chương 47

Note: Chap này được làm trên raw tạp chí vì hiện chưa có bản tankou. Theo số chap trong tạp chí thì đây là chap 50, nhưng dựa trên bản tankou thì phải là 48
“Tôi mạnh mẽ, là khi có vai người làm điểm tựa”
You raise me up
Credit

Continue reading “[Kachou Fuugetsu] Chapter 48”