[Kachou Fuugetsu] Chapter 33

“If our love is tragedy, why are you my remedy?
If our love is insanity, why are you my clarity?” – Clarity
“Nếu tình ta bi thương, sao người lại là liều thuốc giải?
Nếu tình ta điên rồ, sao người lại là ánh đèn soi lối tôi đi?”

credit_yxhkf-33-1

Continue reading “[Kachou Fuugetsu] Chapter 33”