6 thoughts on “[Short Comic Series] 1031 – 4

  1. Tiểu Mộc

    chăm sóc gấu trúc mà hỏi bằng đại học với tiếng phổ thông có giỏi ko á? :)))))))) quá đáng hết sức

    Liked by 2 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s