4 thoughts on “[Short Comic Series] 1031 – 1

  1. yuanfang

    từ trái sang là một xác ướp, ma cà rồng thiên thần, cái anh da xanh nhìn giống xác sống dễ sợ, còn ông còn lại thì mình đoán không ra

    Like

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s