13 thoughts on “[Short Comic Series] Trang nhất toàn là hắn part 205 – 206

  1. Pauline

    đầu óc ngâu si tứ chi phát triển :)))) phát hiện ra biệt tài cái tốt không linh cái xấu linh của Thâm Thâm :)) chừng nào mới gặp lại bạn Nhân đây a~~ sô nhớ :3

    Liked by 2 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s