4 thoughts on “[Short Comic Series] Nuôi mèo chap 18

  1. Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm

    Quả thật là số anh đen như lông mèo anh nuôi vậy ~

    Like

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s