3 thoughts on “[Short Comic Series] Nuôi mèo chap 13

  1. Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm

    Ha ha ha ~ Con miêu miêu này ở ké mà còn kén chọn ~ Không biết gì vẫn là sướng hơn ~

    Liked by 4 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s