32 thoughts on “[Short Comic Series] Trang nhất toàn là hắn part 162 – 163

  1. Cái giề? Đây là hơn 10h rồi, tại sao có chiếu phim vàng 8h tối ở đây? Là sao? Lại còn mời 2 thằng diễn viên so đíp so bất bình thường này nữa? Cảm động ghê nha, Thâm Thâm, Liên Nhi. Cái giề? Trứng xào cà chua? Phiên gia xao đản? muahahahahahahahahahahắchắchắc *cười 1 vạn 8 nghìn cái răng*

    Liked by 4 people

  2. Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm

    Nặc đã đá đổ một bình giấm chua nên bạn cố gắng tỏa sáng như bóng đèn ngàn quát (wat) để cứu vớt số giấm còn lại

    Liked by 2 people

  3. Pingback: Trang nhất toàn là hắn | AIGV Team

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s