9 thoughts on “[Short Comic Series] Pls take mah bro! Part 128 – 129

  1. Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm

    Vạn Tuổi, số cậu buồn quá ~ Có tâm mà người ta ko biết ~ Thôi thì về team chị, chị tìm người cho cưng ~

    Liked by 2 people

  2. Võ Hoàng Lê Phương

    tội Tuối quá…….thôi Giây à, cứ về bên Tuối đi, thằng Vui chỉ biết có thằng Phút thôi :))))))))

    Liked by 1 person

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s