7 thoughts on “[Short comic series] Pls take mah bro! Part 125 – 126

  1. Người qua đường Ất

    Phút nó đã há miệng rồi, sao anh còn chưa tranh thủ hôn một cái hả Vui ca ?
    Thật không có tố chất, khiến ng khác sốt ruột a :)))

    Liked by 2 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s