[Ameiro Paradox] Vol. 3 Animate Bonus Card

1 Extra card được tặng kèm khi mua vol 3 ở animate.
Đồng thời, đây là một Ameiro ParadoxXHeart Kakurega Crossover extra

ap

AP3_animate

Advertisement

3 thoughts on “[Ameiro Paradox] Vol. 3 Animate Bonus Card

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s