11 thoughts on “[-ZE-] Chapter 29

  1. Pingback: [Shimizu Yuki] -ZE- | AIGV Team

  2. Dĩ Thiên

    . Đọc cái đoạn Ryuu chết mà lòng em nó cứ đau nhói lên, rồi cái khúc Moriya tự kết thúc nữa. Hic hic … may thay khúc cuối 2 anh hạnh phúc bên nhau rồi a

    Liked by 2 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s