[Short comic series] Quan hệ bạn học? Chap 4

000Credit

004-1 004-2

Advertisements

6 thoughts on “[Short comic series] Quan hệ bạn học? Chap 4

  1. Rốt cuộc là rờ vô đâu mà thým A Thụ chụp nón linh dương vô đầu tiểu thụ thụ thế :v :v

    Liked by 3 people

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s