17 thoughts on “[Kachou Fuugetsu] Vol. 7 Amazon Papers

      1. mình nghĩ bà tg bị bug đoạn đó cmnr, đoán là đòi ngủ xong cởi đồ ra, lát mặc đồ ngủ của khách sạn vô xong mới tới đoạn hiểu lầm =)))))))))

        Liked by 1 person

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s