3 thoughts on “[Short Comic Series] Nuôi mèo chap 41

    1. Người qua đường Giáp cao quý lãnh diễm

      Tôi nghĩ mèo cũng có mắt thẩm mỹ ấy ~ Chỉ là không giống quan – hốt – kít thôi ~

      Like

Gửi yêu và thương đến AIGV ❤

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s